dobry prawnik Katowice

Kontakt: 660 694 987

Krzysztof Orman - radca prawny

pon. - pt. 9:00 - 17:00

O mnie

Mój sposób na osiągnięcie założonego rezultatu wyraża się w idei, którą kieruję się niezmiennie przy podejmowaniu nowych wyzwań, uzupełniając ją o przejrzyste zasady współpracy z Klientami: 

 

 • profesjonalizm
 • rzetelność
 • kreatywność 

Wykonuję zawód radcy prawnego na podstawie wpisu na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach.

Zdobyte doświadczenie w roli pełnomocnika w postępowaniach sądowych i administracyjnych, jak również w sprawach pozasądowych pozwala mi na opracowanie strategii postępowania indywidualnie dobranej do okoliczności danej sprawy. Prowadzone dotychczas sprawy dotyczyły m.in.: 

 • procesów inwestycyjnych związanych z zieloną energią,
 • bieżącej obsługi prawnej spółek prawa handlowego,
 • reprezentacji interesów Klientów w toku negocjacji handlowych,
 • windykacji należności na drodze sądowej,
 • obsługi prawnej nieruchomości,
 • przygotowania i opiniowania umów i projektów aktów związanych z działaniem spółek prawa handlowego i stowarzyszeń,
 • postępowań dotyczących wpisów, zmian i wykreśleń w KRS, Księgach Wieczystych i innych rejestrach i ewidencjach,
 • występowania przed sądami powszechnymi w sporach o prawa majątkowe,
 • postępowań dotyczących prawa spadkowego, w tym o dział spadku i zachowek,
 • postępowań prowadzonych przez organy administracji publicznej, w szczególności z zakresu prawa podatkowego oraz budowlanego;
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.


Powierzenie Państwa sprawy osobie wykonującej zawód radcy prawnego daje rękojmię prowadzenia jej z zachowaniem norm etycznych obowiązujących wszystkich przedstawicieli samorządu radcowskiego – Kodeksu Etyki Radcy Prawnego

Prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie przewidziane w Ustawie o radcach prawnych w zakresie wykształcenia i praktycznych umiejętności, potwierdzane najczęściej pozytywnym wynikiem państwowego egzaminu zawodowego. Samo uprawnienie do przystąpienia do końcowego egzaminu uzależnione jest m.in. od spełnienia kryteriów stażu pracy lub – jak w moim przypadku – pozytywnym wynikiem trzyletniej aplikacji, w trakcie której nasze umiejętności były wielokrotnie weryfikowane nie tylko przez adwokatów lub radców prawnych, ale również przez prokuratorów, sędziów sądów powszechnych i sądów administracyjnych. Wszystko to, pomijając samo doświadczenie zawodowe, stanowi rękojmię profesjonalizmu i rzetelności wykonywanych przez moją osobę czynności.

 Jeżeli chcą Państwo zadać pytanie - zapraszam doformularza kontaktowego

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem wykonywanych czynności i zasadami współpracy.