dobry prawnik Katowice

Kontakt: 660 694 987

Oferta

pon. - pt. 9:00 - 17:00

Zasady wyceny zleceń

W tym dziale pragnę zaprezentować sposoby wyceny zleceń, obalając jednocześnie najczęstszy mit powstrzymujący od skorzystania z pomocy prawnej świadczonej przez profesjonalistę – barierę wysokiej ceny usługi.

Wycena, w oparciu o zasady zamieszczone poniżej, dokonywana jest bezpośrednio na spotkaniu w Państwa sprawie lub też, w niektórych przypadkach, po wstępnej analizie otrzymanych od Klienta informacji i materiałów. Do momentu przedstawienia wyceny Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z podjętymi czynnościami.

Jaki jest zatem koszt świadczonych przeze mnie usług?

Na pytanie to nie sposób odpowiedzieć jednym zdaniem, gdyż cena ta ustalana jest indywidualnie, z uwzględnieniem specyfiki sprawy, rodzaju współpracy i charakteru wykonywanych usług.