dobry prawnik Katowice

Kontakt: 660 694 987

Prawo karne

pon. - pt. 9:00 - 17:00

Radca prawny kojarzony jest z innymi specjalnościami niż prawo karne, choć dysponuje pełnym prawem do udziału we wszystkich rodzajach postępowań karnych w charakterze pełnomocnika podmiotu innego, niż oskarżony. Dodatkowo, radca może być obrońcą w postępowaniach sądowych opartych o prawo wykroczeń. Świadczenie pomocy prawnej w sprawach karnych obejmuje zatem występowanie w charakterze pełnomocnika przez cały tok procesu karnego począwszy od sporządzenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, przez całe postępowanie przygotowawcze, postępowanie sądowe - pierwszo i drugo instancyjne, a także (w razie konieczności) wniesienie i popieranie kasacji.

W ramach pomocy prawnej radca prawny Krzysztof Orman realizuje pomoc prawną w charakterze:

  • obrońcy obwinionego
    w postępowaniach w sprawach o wykroczenia,
 
  • pełnomocnika pokrzywdzonego
    występując w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego czynności radcy prawnego polegają w szczególności na sporządzani w imieniu pokrzywdzonego zawiadomienia  o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, reprezentowaniu jego interesów w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym, uczestnictwie w czynnościach procesowych, sporządzeniu i popieraniu subsydiarnych oraz prywatnych aktów oskarżenia.