dobry prawnik Katowice

Kontakt: 660 694 987

Usługa jednorazowa

pon. - pt. 9:00 - 17:00

Usługa jednorazowa

a) w przypadku spraw sądowych, koszt usługi podlega określeniu zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015  r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Warto zaznaczyć, iż pozytywne rozstrzygnięcie sprawy sądowej oznacza również obowiązek zwrotu na rzecz mojego Klienta kosztów w co najmniej minimalnej wysokości określonej w w/w rozporządzeniu.

Poznaj stawki minimalne

×

Stawki minimalne

Zgodnie z powyższym, koszty najczęściej spotykanej kategorii spraw, w których przedmiotem sporu jest określona kwota pieniężna lub prawo majątkowe o możliwej do ustalenia wartości, zależne są od wysokości tej kwoty.

Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

 • do 500 zł - 120 zł;
 • powyżej 500 zł do 1.500 zł - 360 zł;
 • powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 1.200 zł;
 • powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 2.400 zł;
 • powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 4.800 zł;
 • powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 7.200 zł;
 • powyżej 200.000 zł - 14.400 zł.

b) Porady prawne

 • Dotyczące aktualnego stanu prawnego, bez analizy dokumentacji – (ok. 30 min.) -  od 100 zł


c) W przypadku

 • porad i opinii prawnych (udzielanych ustnie i na piśmie),
 • postępowania administracyjnego, pojednawczego
 • sporządzania projektów aktów prawnych, umów
 • zastępstwa prawnego przed osobami trzecimi i organami,

podstawą do ustalenia wynagrodzenia jest czas potrzebny na wykonanie danego zadania przy bazowej stawce:

 •   200 zł za pierwszą godzinę,
 •   150 zł za każdą następną.


d) Pisma upominawcze/monity/wezwania

 • Wzywające do zapłaty należności z wykorzystaniem logotypu kancelarii –  od150 zł
 • Wzywające do spełnienia świadczenia – od 200 zł


1. Podane ceny usług radcy prawnego podlegają zwiększeniu o podatek VAT według obowiązującej stawki.
2. Stawki określone wyżej stanowią informację handlową i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
3. Podane ceny usług nie obejmują kosztów wyjazdu poza siedzibę Kancelarii oraz opłat sądowych i skarbowych (wydatki i opłaty).